Lid worden

Wil je lid worden? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!


ManVrouw


JaNee


JaNee


JaNee

• Verklaart dat hij/zij of zijn/haar zoon/dochter aan de verplichtingen die de vereniging stelt aan het lidmaatschap en (semi)-aspirant-lidmaatschap zal voldoen, zoals beschreven in bijgaande “voorwaarden lidmaatschap”.

• Gaat akkoord met de verzending van (digitale) rapporten door Boogie Woogie naar de vereniging (bij het les nemen bij Boogie Woogie).

• Gaat akkoord met automatische afschrijving per halfjaar van alle kosten, verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging (waaronder contributie, borg, huur en onderhoud instrument) in twee termijnen (september en januari). Eventuele lesgelden, examengeld en huur instrument van Boogie Woogie ook in twee termijnen (oktober en maart).

• Door aanvaarding van onze privacy policy stemt het lid, of de ouders van leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, in met het gebruik door de Kon. WOV van beeld- en geluidsmateriaal waarop hij of zij is afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt. Het beeld en geluidsmateriaal gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere activiteiten van Kon. WOV zal uitsluitend worden gebruikt voor PR- en publicatiedoeleinden. Natuurlijk gaat Kon. WOV zorgvuldig om met de beeld en geluidsmaterialen. Er wordt niets geplaatst waardoor leden en leerlingen schade kunnen ondervinden.